9.02.2018
3600

Кому присвоюється звання Герой України та які пільги передбачені для таких осіб?

Фото: info-veterano.com.ua

Останнім часом Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Героя України багатьом учасникам АТО, на жаль, більшість з них – посмертно. Всі ми знаємо, що є таке звання, але що воно передбачає в правовому полі? Ми вирішили встановити, хто ж є Героєм України і які привілеї він має з правової сторони цього питання.

Хто такий Герой України?

Відповідно до Закону України “Про державні нагороди України” звання Герой України є видом державної нагороди. Як зазначається, державна нагорода України –

це вища форма відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

Звання Герой України – це вищий ступінь відзнаки в Україні. Це звання присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається орден “Золота Зірка” за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за визначні трудові досягнення.

Чи можуть позбавити звання Герой України?

Так, звання Героя України може позбавити Президент України своїм Указом. Це здійснюється у випадку вчинення особою, яка має таку відзнаку, тяжкого злочину. Нагадаємо, тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Що відбувається з нагородою після смерті Героя?

Згідно з чинним законодавством, після смерті нагородженого, за наявності спадкоємців, нагорода залишається у сім’ї померлого. За згодою спадкоємців державні нагороди можуть бути передані
на тимчасове або постійне зберігання музеям. Державні нагороди передаються музеям на підставі рішення Комісії державних нагород та геральдики за наявності відповідного клопотання музейного закладу.

Передані музеям на постійне зберігання державні нагороди спадкоємцям померлого або нагородженого посмертно не повертаються. У разі відсутності у померлого нагородженого спадкоємців державні нагороди і документи про нагородження мають бути передані на зберігання державі.

Процес присвоєння звання Герой України

Відповідно до Указу президента України “Про звання Герой України”, подання про присвоєння звання Герой України вносять Президентові України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України.

Органи, яким надано право представляти до присвоєння звання Герой України, надсилають на ім’я Президента України подання про присвоєння звання Герой України та нагородний лист установленого зразка. У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння звання Герой України.

Висунення кандидатури до присвоєння звання Герой України здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу та форми власності. Клопотання про присвоєння звання Герой України порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня.

Як вручають атрибути звання Герой України?

Особі, удостоєній звання Герой України, вручаються орден “Золота Зірка” або орден Держави, Грамота про присвоєння звання Герой України, мініатюра ордена, посвідчення про присвоєння звання Герой України (далі – нагородні атрибути звання Герой України). Вручення нагородних атрибутів звання Герой України
провадиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про присвоєння звання Герой України.

Нагородні атрибути звання Герой України вручає Президент України або за його дорученням Голова Верховної Ради України, заступники Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Голова Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України, міністри, інші керівники відповідних центральних органів виконавчої влади, Голова Комісії державних
нагород та геральдики при Президентові України, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.

Про вручення нагородних атрибутів звання Герой України складається протокол за встановленою формою. Протокол направляється до Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України не пізніше як через тиждень після здійснення вручення.

Які пільги передбачені Героям України?

Це питання регулюється Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. Відповідно до статі 8 вищевказаного Закону, особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вважаються Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави.

Поки що нас цікавлять лише Герої України, отже, давайте розглянемо, які пільги вони мають:

 • надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;
 • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства (зокрема Герой України має податкову соціальну пільгу у розмірі 2400 грн станом на 1 січня 2017 року – ред.)
 • першочергове безплатне особисте і безплатне членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років;
 • першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;
 • безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів);
 • безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
 • звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг у межах норм, встановлених законодавством (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, – надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави;
 • першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів;
 • звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації;
 • безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності, або компенсація витрат на його проведення при виконанні власними силами відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків;
 • першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;
 • позачергове користування всіма видами послуг зв’язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації;
 • першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок виданих Герою Соціалістичної Праці, Герою України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
 • першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним у цій статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
 • позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту;
 • щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту);
 • позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;
 • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації;
 • безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах;
 • надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
 • безплатне поховання померлого (загиблого) Героя Соціалістичної Праці, Героя України, повного кавалера ордена Трудової Слави;
 • спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов’язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім’єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором;
 • виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Варто зазначити, що пільги, передбачені пунктами 4, 5, 7 та 12 надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Згідно з чинною нормою Податкового Кодексу України, податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Тобто станом на 2017 рік, податкову соціальну пільгу мають особи (в даному випадку Герої України), якщо заробітна плата такого платника податків не перевищує 2 240 грн (1600 грн * 1.4). Парадоксально, так як на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата становить 3 200 грн.

Отже, пункти 4, 5, 7 та 12 практично можна виключити з Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. До цих пільг відносяться:

4) першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;

5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів);

7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг у межах норм, встановлених законодавством (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, – надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави;

12) позачергове користування всіма видами послуг зв’язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації.

Винятком будуть лише ті Герої України, для яких розмір податкової соціальної пільги визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування податкової соціальної і відповідної кількості дітей. Тому, якщо граничний розмір доходу для одного з батьків (у даному випадку героя України) не перевищує 2 240 грн помножених на кількість дітей віком до 18 років (двоє і більше дітей), розмір податкової соціальної пільги для таких категорій осіб у 2017 році становитиме:

 • для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років ⇒ 100% розміру податкової соціальної пільги (800 грн * кількість дітей віком до 18 років);
 • для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років ⇒ 150% розміру податкової соціальної пільги (1200 грн * кількість дітей віком до 18 років);
 • для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років ⇒ 150% розміру податкової соціальної пільги (1200 грн * кількість дітей віком до 18 років).

Джерело: Юридичний факт

Джерело: https://info-veterano.com.ua/komu-prisvoyuyetsya-zvannya-geroy-ukrayini-ta-yaki-pilgi-peredbacheni-dlya-takih-osib/

___________________________________________

Читайте щоденні новини на сайті "Життя після АТО":

Знайдіть нас у Facebook:
https://www.facebook.com/groups/life.after.ato/

Дякуємо Воїнам за захист!
Хай ваше життя після АТО буде успішним!

******

Опубліковано в категоріях: Інші юридичні питання | НОВИНИ

Позначки: про нашу армію

На цю ж тему

26.09.2020 Військовим ввели додаткову грошову винагороду

11.09.2020 Відновлено прийом заяв на отримання на отримання пільгового кредиту на придбання житла для учасників АТО/ООС

11.09.2020 Як ветерану та його родині отримати безкоштовні послуги адвоката?

11.09.2020 Львівська міська рада виплатить учасникам АТО 3,5 мільйона гривень

11.09.2020 Квартири для учасників АТО/ООС: є можливість отримати пільговий кредит

Ми в мережі Facebook

Пошук

Додати інформацію

Якщо ви володієте інформацією, яка буде корисною для учасників АТО та їхніх сімей, ми можемо її розмістити на сайті.
Для цього заповніть, будь ласка, форму.