6.07.2019
11088

Порядок дій при втраті документів


1. Нормативно-правова база:

- " Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736;

- " Інструкція з організації обліку особового складу Збройних Сил України", затверджена Наказом Міністерства оборони України від 26.05.2014 № 333;

- " Порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України ", затверджений наказом Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 608;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №55 "Деякі питання документування управлінської діяльності";

- " Інструкція з діловодства в Збройних Силах України", затверджена наказом ГШ ЗСУ від 07.04.2017 № 124.

 2. Загальний порядок дій при втраті документів під час пересилання між військовими частинами, органами військового управління.

Відповідальність за організацію та забезпечення дотримання в установах порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, що містять службову інформацію, покладається на їх керівників.

Особи, винні у порушенні порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошенні службової інформації, що в них міститься, притягуються до дисциплінарної або іншої відповідальності, передбаченої законом.

Так, у випадку встановлення факту втрати документів під час пересилання командиром військової частини, керівником органу військового управління негайно призначається службове розслідування.

За результатами розслідування, яке триває не довше ніж один місяць, складається акт, що підписується членами комісії з питань роботи із службовою інформацією або спеціальної комісії та подається керівникові установи на затвердження. За наявності обґрунтованих пропозицій відповідної комісії, прийнятих на її засіданні, строк проведення розслідування може бути продовжено за резолюцією керівника установи не більш як на один місяць.

В окремому розділі акту про результати проведення розслідування зазначаються обставини, причини та умови настання відповідного випадку, рівень заподіяної шкоди або негативного впливу на діяльність установ, а також наводиться перелік втрачених документів.

Відмітка про втрату документів вноситься службою діловодства до реєстраційних та облікових форм із зазначенням реєстраційних даних акту про результати проведення розслідування.

При цьому вживаються всі заходи щодо встановлення місця знаходження втрачених документів, а в разі їх відсутності в залежності від втрачених документів здійснюється їх відновлення шляхом виготовлення дублікатів.

3. Порядок дій при втраті особової справи військовослужбовця при його звільненні.

Начальники штабів військових частин, з’єднань, керівники кадрових органів зобов’язані здійснювати постійний контроль за своєчасною пересилкою і правильністю оформлення облікових документів на тих, хто вибув, і вживати заходів щодо своєчасного одержання облікових документів на тих, хто прибув. Пересилка документів персонального обліку ведеться тільки із супровідними листами із зазначенням причин пересилки в установлені строки.

У приписах офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, звільнених з військової служби, зазначається, коли і в який військовий комісаріат відправлено їхні особові справи або куди вони будуть вислані.

У випадку виявлення факту втрати особової справи, звільненому військовослужбовцю, з метою встановлення яким саме органом втрачено особову справу, а також її відновлення, необхідно письмово звернутись, як у військовий комісаріат, вказаний у приписі, так і військову частину або орган військового управління з якої військовослужбовець звільнився.

За результатами розгляду звернення, у випадку встановлення факту втрати особової справи, керівник органу повинен здійснити заходи відповідно вищезазначеного порядку.

При цьому, обов’язково проводиться відновлення втраченого примірника особової справи шляхом виготовлення дублікату у відповідності до вимог чинного законодавства.

Про результати розгляду звернення та вжиті заходи звільнений військовослужбовець повинен бути письмово повідомлений у встановлені Законом України «Про звернення громадян» терміни.