29.01.2018
120532

Зміни до постанови КМУ № 413 відновлюють право учасників АТО на першочергове отримання земельних ділянок

Кабінет Міністрів України на засіданні 17 січня переглянув та конкретизував стратегію держави в частині виділення земельних ділянок учасникам АТО, забезпечивши максимально широкий доступ до отримання цієї пільги. 23 січня Зміни опубліковано в «Урядовому кур’єрі», а отже вони набули чинності.

Постановою «Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції незалежно від площі земельних ділянок, право оренди на які було продано.

Роз’яснення в загальних рисах, як проходить процедура виділення с/г землі військовому АТО (процедура подачі заявки на землю, куди вона потрапляє, хто виносить рішення про виділення землі, у яких випадках можуть відмовити у виділенні землі).

Згідно ч.1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянокіз земель державної або комунальної власності у таких розмірах:

— для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

— для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;

— для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;

— для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;

— для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;

— для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах вищезазначених норм провадиться один раз по кожному виду використання (ч. 4 ст. 116 ЗКУ). Це означає, що ви маєте право отримати у приватну власність земельних ділянок різного цільового призначення (згідно з переліком ст. 121 ЗКУ). Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі(на місцевості) земельної частки (паю).

ПОРЯДОК:

1. Отримання інформації про вільні земельні ділянки (на сайті Кадастрової картизвернутися до державного кадастрового реєстратора (Держгеокадастр) та замовити викопіювання з кадастрової карти або плану.

2. Подання клопотання:

1) до місцевої ради (якщо це стосується земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах);

2) до районної держадміністрації (якщо це стосується земель державної власності поза межами населених пунктів);

3) до Головного управління Держгеокадастру в області (якщо це стосується земель для ведення особистого селянського господарства або садівництва державної власності поза межами населених пунктів).

У клопотанні слід зазначити цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання слід додати:

— копію Вашого паспорту та ідентифікаційного коду, копію посвідчення УБД або довідки про участь в АТО, або витяг з наказу;

— вищезгадані викопіювання з державного кадастру як графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

— у випадку вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, — необхідно отримати погодження землекористувача;

— у випадку надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, — документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, в тому числі довідки з земельного кадастру про те, що раніше ви не реалізовували своє право на безоплатне отримання земельної ділянки, — це передбачено ч. 6 ст. 118 ЗКУ!

Клопотання має бути розглянуте у місячний строк та за підсумками розгляду має бути надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивована відмовау його наданні.

Підставою відмови (ч. 7 ст. 118 ЗКУ) у наданні такого дозволу може бути ЛИШЕ невідповідність місця розташування об’єкта вимогам:

— законів,

— прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,

— генеральних планів населених пунктів,

— іншої містобудівної документації,

— схем землеустрою,

— техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць,

— проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

3. Розробка проекту землеустрою

Після отримання дозволу необхідно замовити розроблення проекту землеустрою.

Проект землеустрою розробляють землевпорядні організації. А безпосереднім виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки, проект землеустрою. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагенства. З таким переліком ви можете ознайомитись на http://land.gov.ua/

У разі відсутності сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійснимі державну реєстрацію земельної ділянки буде здійснити неможливо.

Укладіть із землевпорядною організацією договір, у якому чітко визначте вартість робіт та строки виконання. Іноді на етапі отримання дозволу виникає інша ситуація — ви чекали місяць, але не отримали жодної відповіді, а тим паче дозволу. У цьому разі знайте, що у Вас є право після спливу ще одного місяця з дня закінчення попереднього місячного строку, все ж таки замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу. Ви повинні тільки письмово повідомити орган, який Вам не надав відповідь, та додати до письмового повідомлення договір на виконання робіт із розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

4. Погодження проекту землеустрою

Проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру відповідно до ст. 186–1 ЗКУ.

У разі місцезнаходження земельної ділянки у межах населеного пункту або на якій планується розташування об’єкта будівництва, необхідне також погодження з управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації.

Згадані органи зобов’язані протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту чи копії проекту землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні.

Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою може бути лише невідповідність положеньпроекту землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації (ч. 5–7 ст.186–1 ЗКУ ).

При погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки заборонено вимагати додаткові матеріали та документи, а також проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт.

Вичерпний перелік документів до проекту землеустрою визначений статтею 50 Закону України «Про землеустрій»:

1. завдання на розроблення проекту землеустрою;

2. пояснювальна записка;

3. копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної;

4. дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

5. письмова згода землевласника, засвідчена нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду;

6. довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

7. матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

8. відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

9. копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об’єктів);

10. розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

11. розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом);

12. акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);

13. акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);

14. перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

15. викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

16. кадастровий план земельної ділянки;

17. матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки);

18. матеріали погодження проекту землеустрою.

Тільки у разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держгеокадастром.

Для погодження проекту землеустрою можна також звернутись до Центру надання адміністративних послуг відповідного регіону.

5. Державна реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі

Для подальшої реєстрації земельної ділянки ви можете звернутись до державного кадастрового реєстратора із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки як самостійно або уповноважити на це землевпорядну організацію ( зазначивши це у договорі).

До заяви в цих випадках додається:

1) копія Вашого паспорту,

2) ідентифікаційного коду,

3) договору та довіреності діяти від Вашого імені,

4) погоджений проект землеустрою (за потреби, позитивний висновок експертизи),

5) документ, що підтверджує оплату за послуги з державної реєстрації земельної ділянки, строк розгляду заяви складає 14 днів.

Державний кадастровий реєстратор перевіряє правильність складення документів, визначає чи межі нової ділянки не порушують меж вже існуючих зареєстрованих ділянок, — та реєструє земельну ділянкуу Державному земельному кадастрі і видає вам витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

6. Затвердження проекту землеустрою

Подати відповідне клопотання з погодженим проектом землеустрою та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку до місцевої ради (якщо земельна ділянка у межах населеного пункту) або до місцевої державної адміністрації (якщо ні). Вказані органи затверджують проект землеустрою.

Наступним їхнім кроком буде звернення до відповідного місцевого органу державної реєстраційної служби із заявою про державну реєстрацію права власності держави чи територіальної громадина обрану земельну ділянку.

Ви також маєте право самостійно звернутись до місцевих органів Державної реєстраційної служби України із такою заявою. (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

7. Прийняття рішення про безоплатну передачу земельної ділянки

Після здійснення такої реєстрації місцева рада чи державна адміністрація приймають рішення про безоплатну передачу земельної ділянки з державної чи комунальної власності у Вашу власність. У рішенні повинні бути зазначені кадастровий номер, місце розташування та площа земельної ділянки.

8. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Останній крок — це державна реєстрація права власності тепер вже майже Вашої земельної ділянки.

Для цього Вам необхідно подати заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Таку заяву можна подати:

1. безпосередньо до Державної реєстраційної служби України (її територіальних реєстраційних служб), яка здійснює таку реєстрацію;

2. або до вже знайомого державного кадастрового реєстратора, який передасть її до Державної реєстраційної служби.

Також ви можете скористатись послугами Центрів надання адміністративних послуг.

До заяви додаються:

1. копія Вашого паспорту та ідентифікаційного коду,

2. засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки;

3. витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

4. документ про сплату державного мита;

5. документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав у розмірі.

Строк розгляду заяви — 5 робочих днів (ч. 5 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Виключний перелік підстав відмови у реєстрації зазначений у ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відмова в державній реєстрації прав з підстав, не передбачених згаданим Законом, заборонена.

Якщо всі надані документи правильні, ви отримуєте Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і стаєте повноправним власником земельної ділянки.

Підготовлено ВОУ АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!»

Джерело: http://na.mil.gov.ua/59491-zminy-do-postanovy-kmu-413-vidnovlyuyut-pravo-uchasnykiv-ato-na-pershochergove-otrymannya-zemelnyh-dilyanok

___________________________________________

Читайте щоденні новини на сайті "Життя після АТО":

Знайдіть нас у Facebook:
https://www.facebook.com/groups/life.after.ato/

Дякуємо Воїнам за захист!
Хай ваше життя після АТО буде успішним!

******

Опубліковано в категоріях: Пільги, виплати | НОВИНИ | Земля, квартира

Позначки: земля, квартира | юридична допомога

На цю ж тему

19.08.2021 Зміни щодо компенсації за неотримане житло для учасників АТО

26.07.2021 Якщо ваш контракт закінчився, грошової компенсації за житло не буде. Міноборони

13.07.2021 Де взяти оновлену інформацію про пільги та виплати учасникам АТО

15.06.2021 Держпрограма із забезпечення житлом захисників України на період до 2025 року

25.03.2021 Які пільги та державні гарантії захисникам України передбачені новим законопроєктом № 4389

Ми в мережі Facebook

Пошук

Додати інформацію

Якщо ви володієте інформацією, яка буде корисною для учасників АТО та їхніх сімей, ми можемо її розмістити на сайті.
Для цього заповніть, будь ласка, форму.