відпустка

13.07.2019
10324

Інформація щодо додаткових днів до відпустки (на дорогу)Законом України від 22 травня 2018 року № 2442 “Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад внесено зміни до чинного законодавства (далі – Закон України), відповідно до яких закріплено можливість неврахування часу, який потрібен для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад (не більше двох діб в один кінець).
Вказана норма розповсюджується тільки на щорічні основні відпустки, а в особливий період під час дії воєнного стану – на відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, та не може застосовуватись для відпусток у зв’язку з хворобою.
Вказана вище норма є новою для законодавства у військовій сфері у зв’язку з чим у кадрових підрозділів військових частин та установ Збройних Сил України виникають проблемні питання з приводу порядку розрахунок часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, обліку військовослужбовців, які перебувають в дорозі до місця проведення відпустки, необхідності обліку квитків, відповідно до яких військовослужбовці переїздять до місця проведення відпустки та до місця служби, порядку дій військовослужбовця, командирів військовослужбовця та кадрових підрозділів в разі зміни місця проведення відпустки та контролю військового обліку під час перебування військовослужбовця у відпустці.

Зазначене нововведення зобов’язує військовослужбовців та військових посадових осіб, що здійснюють правовідносини в сфері надання відпусток до нових додаткових дій при оформленні документів на відпустку і під час її проведення.

У зв’язку з вище викладеним Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України, органами військового управління, видами, родами військ (сил) Збройних Сил України опрацьовано і видано наказ Міністерства оборони України від 18.06.2019 № 315, яким затверджено зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10.04.2009 № 170 (далі – Наказ Міністерства оборони України).

На даний момент Наказ Міністерства оборони України проходить державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України.
Відносно вказаного питання в Наказі Міністерства оборони України визначено порядок розрахунку часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку. Військовослужбовець подає командиру підрозділу рапорт про надання відпустки, в якому серед іншого зазначає: вид транспорту, обраний для слідування у відпустку, та тривалість часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки в межах України і у зворотному напрямку, який пропонується виходячи з віддаленості місця проведення відпустки та розкладу руху транспорту. Рапорт військовослужбовця, підписаний командиром підрозділу, за підпорядкованістю подається для прийняття рішення командиру військової частини через штаб військової частини.
Розрахунок часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, здійснюється штабом військової частини виходячи з віддаленості і тривалості проїзду до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку за видом транспорту, обраним військовослужбовцем (але не більше двох діб в один кінець), та з урахуванням пропозиції військовослужбовця.
У разі поділу щорічної основної відпустки на частини час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, додається до кожної її частини. У разі проведення відпустки за кордоном час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад, визначається виходячи з виду транспорту, використаного військовослужбовцем, та віддаленості від місця проходження військової служби до державного кордону України в напрямку проведення відпустки.
Військовослужбовець, який не вибув до вказаного в рапорті місця проведення відпустки або не в змозі представити підтвердження постановки на облік, прибуває до військової частини на наступний день після закінчення строку відпустки, визначених пунктами 1, 12, 18 статті 101 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
Після завершенням проведення державної реєстрації згаданого наказу Міністерства оборони України в Міністерстві юстиції України та опублікуванням його в офіційних засобах масової інформації всі зацікавлені особи, зокрема військовослужбовці та члени їх сімей, зможуть ознайомитись із змістом останнього.

В свою чергу уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України будуть проводити заходи щодо інформування військ (сил) Збройних Сил України про порядок розрахунку часу, необхідного для проїзду військовослужбовців у межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку.